PRISLISTA

1200 kr - Bakgrund och Tolkningsanalys - inkluderande två telefonsamtal, minst två timmar sammanlagt. En första gång för bakgrundsinformation och att lägga upp en strategi för att du ska få ut det bästa av vårt kommande samtal efter att jag har gjort en tolkningsanalys. Jag går då igenom ditt Födelsehoroskop och talar om de möjligheter du har och besvarar dina frågor och ger de råd som är aktuella. Många knutar behöver lösas upp och få sin förklaring. En del knutar är hårda från uppväxten och andra från livets erfarenheter. Där hjälper jag till! En skriftlig tolkning av ditt Födelsehoroskop (300 kr.) ingår, ca 40 sidor, och skickas via mail som PDF-fil.

AstroCoaching 600 kr - Nutid & Framtid - Detta samtal om minst en timme, är en påbyggnad som förutsätter att du har deltagit i första fasen ovan. Nu handlar det om dagens läge och framtiden. Vi går igenom din situation som den ser ut idag och vad du kan göra för att hitta och förbättra din väg framöver. Sitter du fast och behöver stöd för att komma loss, ger jag dig råd och visar det du inte ser, men kanske anar och behöver få en bekräftelse på.

AstroCoaching 300 kr - Skriftlig tolkning av ditt Framtidshoroskop 1 år
Komplement. Priset förutsätter att du har deltagit i båda faserna ovan. (Ordinarie pris 700 kr.) Skickas via mail som PDF-fil.

AstroCoaching 0 kr - Uppföljning och sammanfattning - Ett avslutande samtal som fångar upp de kvarvarande tankar och frågor du har om dina upplevelser av din personliga Astro-Coaching.


Kontakta mig
(Kostnadsfritt utan att du binder dig för något)

Anders Ekström