Feng Shui

Björntassen En "astrokarta" för energierna i ditt hem. Alla bostäder har gynnsamma och mindre gynnsamma energier. Genom att försvaga de mindre bra energierna och förstärka de goda energierna så optimerar vi möjligheterna i hemmet för harmoni, hälsa och välstånd. Detta görs med vetskap om färg, form och möblering.

Björntassen Feng Shui kommer från Kina och har tusenåriga rötter, den är baserad på ren lagbunden matematisk logik och på specifika uträkningar och regler, med andra ord inget flum. Vetskapen om energierna hjälper oss att leva i balans med vår miljö, dvs genom Feng Shui hjälper vi miljön att balansera upp vår tillvaro.

Björntassen Det är viktigt att man hittar sin plats på jorden där man bor och att den platsen utformas och inreds i enlighet med naturliga principer så att energiflödet i din bostad blir det bästa med hjälp av Feng Shui.

Björntassen Det ena kan inte det andra vara förutan i strävan efter harmoni till kropp och själ och plats. Därför samarbetar Björntassen och Astro-Coaching med våra kunskaper för ditt bästa.

Våga tro på detta koncept och du kommer inte att bli besviken.

☏ För mer info om Feng Shui och beställning: Åsa Oja Hägglund


Feng Shui