1. Att vilja nå sina mål
2. Astrologi vägleder
3. Förbi alla hinderVilken är då min roll som Astro-Coach?

Astrocoaching Efter mer än 45 års erfarenhet som Astrolog av att tolka horoskop för människor och företag ur alla de kategorier, är jag van vid att hantera de flesta situationer. Det är många skilda livsöden som kommit i min väg som krävt förklaringar och lösningar därpå.

Astrocoaching Förutom att vara Astrolog har jag då olika roller i att även vara samtalspartner / ledsagare / rådgivare, men framförallt - en kännande medmänniska med empirisk och pragmatisk erfarenhet. Det är inte alltid som ett problem är stort, men för den som upplever det kan det vara förödande svårt.

Astrocoaching Som Astrolog använder jag horoskopet för att objektivt utifrån belysa de grunder som finns till att problem uppstår och ger råd kring psykologiska och existentiella orsaker som manifesteras i själva horoskopet.

Astrocoaching Astrologins styrka är att kunna integrera de tre tiderna, det förflutna, det närvarande, det kommande, och tala om hur det har varit, hur det är och hur det kommer att bli. Och det utan att behöva fråga hur det har varit och hur är det nu? Horoskopet bekräftar det genom påståenden vilket är mer givande förståelse.

Astrocoaching Den möjligheten till tolkning och insikter saknar samhällets instanser och tar avstånd ifrån att det ens är möjligt att Astrologi har ett värde, märkligt nog... Som Astrolog har jag dessa resurser till mitt förfogande och ger dig de förklaringar som inte andra kan.

Astrocoaching Vad kan jag då hjälpa till med att förklara? Jo, det är allt från relationer, föräldraförhållande, familj, barndom, sorgearbete, skuggjagets sidor, ekonomi, arbete, företagsanalyser, studier, hälsa, mat, kroppsliga och psykologiska besvär och deras orsaker med mera, till att välja en ny bostadsort och att planera för en ny framtid.

Ett personligt samtal med mig som Astro-Coach kan förändra mycket till din fördel. Låt oss pratas vid en första gång och lägga upp en strategi för att du ska få ut det bästa av våra samtal och närma dig dina mål som en friare människa. Astro-Coaching fördjupar vetskapen om hur det egentligen är - en kunskap som befriar.

Kontakta mig
 (Kostnadsfritt utan att du binder dig för något)
Anders Ekström

Några viktiga frågor


  Astrocoaching Alla har sina mål, men ibland är det svårt att nå fram.
  Astrocoaching Vad är det som håller tillbaka?
  Astrocoaching Vad är det som fattas?
  Astrocoaching Hur når du dina mål?  Det är vad Astro-Coachen
  ✔ Anders Ekström hjälper dig med!Den sedan 1975 välkände Stjärnastrologen
www.stjarnastrologen.se

☆ Jag har gått Stjärnornas väg ☆ Därför kan jag hjälpa dig gå din

☆ Sträck upp din hand - jag tar den!


Astrocoaching
Astrocoaching

☂ Utgångsläge ↻

Du är vid en punkt där du behöver hjälp att befästa din situation.

Astrocoaching

☸ Navigering ↻

Vi analyserar vad som behöver göras för att komma vidare.

Astrocoaching

♘ Handlingsplan ↻

Vi lägger upp en planering att utgå från för bästa resultat.

Astrocoaching

⚐ Resultat ↻

Du ser på saker med en ny klar dimension framför ögonen.

Låt oss talas vid
en stund


Astrocoaching UTGÅNGSLÄGE: Du har kommit till en punkt där du behöver hjälp att befästa din situation.
Astrocoaching NAVIGERING: Vi analyserar vad som behöver göras för att komma vidare till förståelse.
Astrocoaching HANDLINGSPLAN: Vi lägger upp en planering att utgå från för bästa resultat att arbeta med.
Astrocoaching RESULTAT: Du ser på saker med en ny klar dimension framför ögonen.

☘ Det blir en lyckosam vändpunkt!
Det är vad jag kallar Astro-Coaching

Kontakta mig
 (Kostnadsfritt utan att du binder dig för något)